Installationer, mjukvara och stugtjänster

Installationer av övervakningsutrustning, sensorer och även olika 4G- och andra antenner utförs på området Västra Nyland – Åboland, -även i skärgården. Strävan är att småningom utöka området via samarbetsparter.

 • Leverans enl. nyckel i hand -princip eller så kan t.ex. ethernet kablar dras själv i förväg av kunden.
 • Vid behov även inskolning i användning av helheten efter att allt är installerat och klart.
 • Ev. tilläggstjänster som regelbunden stuggranskning, mångsidig stugservice mm. överenskommes om så önskas.

Mjukvara i form av lokalt installerad mjukvara, mjukvara som körs i de vanligaste webbläsarna (IE, Chrome & Firefox) och medföljande eller skräddarsydda rena php – MySql webbapplikationer. Inkoppling till nya (eller befintliga) intranet. Se mer på https://comtech.fi/

Stugtjänster erbjudes i området Västra Nyland – Åboland. I samband med installerad övervakning kan även stugtjänster ordnas var man besöker stuga med jämna mellanrum även fysiskt för genomgång eller service arbeten av stuga och/eller tomt.

För mera information, som alltid, vänligen ta kontakt

Installationer?
 • Övervakningskameror i väggar och tak, inomhus, utomhus, i butikslokaler, lagerutrymmen, djurgårdar, stall, hem, gårdsplaner och sommarstugor osv.
 • Antenner som riktade 4G LTE MIMO antenner, Wlan riktade sändare-mottagare över korta och långa sträckor (upp till 50 (!) km), TV-antenner, hämtning av GSM-signal till inomhus osv.
 •  Fullständiga övervakningssystem som bandar lokalt, i molnet och styrs över internet. Alarm till telefon, e-post mm.
Mjukvara?
 • Medföljande mångsidig och användarvänlig mjukvara för att styra samtliga övervakningskameror via NVR och även direkt. Via skilt program VMS (Video Monitoring System) (Windows & Mac), via olika webbläsare eller via skild telefonapp (Android & iOS).
 • Skräddarsydda webbapplikationer, till nytt eller befintligt intranet. (Se demo exempel nedan)
 • Live stream till t.ex. egen hemsida.
Stugtjänster?
 •  I samband med övervakning av sommarstuga kan även ordnas stugtjänster som ett komplement. T.ex. regelbundna kontroller under vinterhalvåret, stugservice, fällning av träd till brännved osv.
 • Kontrollbesök vid alarm.
 • osv.

Live demo över (Ethernet) värme - fuktighet data

Här en demo-applikation var värme – fuktighet data sänds varje sekund från Västanfjärd till MySQL server databas. Databas värdena presenteras sen grafiskt med php kod i bl.a. grafer. Dessa kunde också presenteras i särskild telefonapp eller i Windows skrivbords widget eller användas i samband med annan insamlad data.

Datan i exemplet registreras och sänds med Papouch TH2E via TCP/XML. Datan i web applikationen uppdateras via AJAX en gång i minuten.

De flesta signal insamlingar kan presenteras på liknande sätt.

(demo applikationen kan sen stängas med att klicka på krysset uppe till höger
eller med knappen esc eller genom att bara klicka bredvid popup:en)

Loading

Kundinloggning